Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 2/19 Valgutvalg for nye Molde kommune
Tid og sted: 28.11.2019 kl. 16:30 - Formannskapssalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
6/19 Valg av administrasjonsutvalg i Molde kommune for perioden 2019-2023
7/19 Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023
8/19 Valg av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023
9/19 Valg av medlem og varamedlem til styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - perioden 2019-2023
10/19 Valg av styre for Mardølafondet og utviklingsfondet for indre Nesset
11/19 Valg til representantskap og styre i Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap IKS for perioden 2019-2023
12/19 Valg til representantskap og styre til Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2019-2023
13/19 Valg til representantskapet i interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) for perioden 2019-2023
14/19 Valg til Kirkelig fellesråd for perioden 2019-2023
15/19 Valg til stiftelsen Bjørnsonfestivalen for perioden 2019-2023
16/19 Valg av politikerkontakter til Molde ungdomsråd
17/19 Valg til Molde kommunes stiftelse for sosiale formål for perioden 2019-2023
18/19 Valg av representanter til styre og årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
19/19 Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00