Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 2/19 Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013
Tid og sted: 19.03.2019 kl. 09:00 - Julsundvegen 13, 6412 Molde
Møtedokumenter

Politiske saker
15/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
16/19 Godkjenning av protokoll
17/19 Daglig leders orientering
18/19 Molde Eiendom KF Årsrapport med regnskap for 2018
19/19 Bestilling 1/2019 - Utvikling skolegård Bolsøya skole
20/19 Bestilling 2/19 - Diverse utbedringstiltak ved skolene
21/19 Bestilling 3/2019 - Utfasing oljekjel - eventuelle utbedringstiltak ved barnehager
22/19 Bestilling 5/2019 - Utbedring Røbekk
23/19 Bestilling 6/2019 - Lager for Molde bydrift på brannstasjonsområdet på Hjelset
24/19 Bestilling 7/2019 - Tiltak på Kulturhuset
25/19 Bestilling 8/2019 - Uteområde ved Idrettens hus
26/19 Bestilling 9/2019 - Planlegging og prosjektering av ny fløy på Råkhaugen omsorgssenter, samt planlegging og prosjektering av nødvendige tiltak i eksisterende bygg - fase 1
27/19 Bestilling 10/2019 - Utredning renoveringsbehov Gotfred Lies Plass 1 bofellesskap
28/19 Svar på bestilling nr. 18-2018 Fabrikkvegen - alternativ bruk
29/19 Pasientvarlingsanlegg ved Råkhaugen og Bergmo omsorgssenter
30/19 "Leie til eie - i Molde kommune" - Modell 1
31/19 Anmodning om utlysning av stilling som driftstekniker i Molde Eiendom KF
32/19 FDV - system
33/19 Eventuelt

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00