Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 2/19 Plan- og utviklingsutvalget
Tid og sted: 12.02.2019 kl. 15:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
7/19 Plan nr. 201707 - Detaljregulering Fv64 - kryssutbedring Årødalen - forslag
8/19 Plan nr. 201613 - Detaljregulering for Frænavegen 126
9/19 Plan nr. 201715 - Detaljregulering for Rotvoll og Stenrud gård (B3)Forslag - 1. gangs behandling
10/19 Plan nr. 201805 - Detaljregulering for Cap Clara - RA1 Forslag - 1. gangs behandling
11/19 Plan nr. 201807 - detaljregulering for Fjeldberg - endring
12/19 Klage på vedtak - Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøya skole, plannr. 201420

Referatsaker
5/19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - vedtak i klagesak

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00