Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 10/19 Plan- og utviklingsutvalget
Tid og sted: 04.06.2019 kl. 15:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
28/19 Renovering av Molde kunstgressbane (KGB)
29/19 Fabrikkvegen 4,6,8 - videre prosess
30/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS
31/19 Sjøfronten - Snøsmelteanlegg med vannbåren varme
32/19 Flytting av brannøvingsområde i Årødalen - Korrigert investeringsramme
33/19 Plan nr. 201709 - Detaljregulering for Åsledberget øst Sluttbehandling
34/19 Søknad om dispensasjon for utbygging av turveg, gnr. 29 bnr. 5. Moldemarka - Hindalen. Molde kommune

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 944020977, Kommunenr
Konto: Bankkontonr.:4212.05.46192