Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 2/19 Molde kommunestyre
Tid og sted: 28.03.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
12/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - plan og byggesaksbehandling i Molde kommune
13/19 Skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025
14/19 Kommunevåpen nye Molde kommune
15/19 Vaksinering av russ mot hjernehinnebetennelse
16/19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsrapport 2018
17/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (Komrev3)
18/19 Organisering av Moldebadet i nye Molde kommune - avvikling av Moldebadet som kommunalt foretak
19/19 Plan 201618 - Detaljregulering Øvre Eikrem, endring BB1, BK3 og BK4.
20/19 Detaljregulering Øvre Granlia - endring av utnyttelsesgrad. Sluttbehandling

Referatsaker
4/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Molde


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00