Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 8/19 Molde kommunestyre
Tid og sted: 21.11.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
58/19 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019
59/19 Økonomi- og finansrapporter for Molde kommune per 2. tertial 2019
60/19 Moldebadet KF - økonomirapport 2. tertial 2019
61/19 Økonomirapport fra Molde Eiendom KF 08-19
62/19 Tertialrapport 2. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF
63/19 Budsjettrevisjon drift II for 2019
64/19 Sletting av organisasjonsnummer 992170093 - Molde Eiendom KF
65/19 Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Endring av inngåtte avtaler
66/19 Plan nr. 201609 - Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 - Sluttbehandling
67/19 Kvalitetsmelding for grunnskolen og voksenopplæring i Molde kommune 2018/2019

Referatsaker
12/19 Kontrollutvalget i Molde - protokoll fra møte 2.10.2019
13/19 Leieavtaler parkeringsareal

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00