Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 6/19 Molde kommunestyre
Tid og sted: 20.06.2019 kl. 13:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
33/19 Økonomi og finansrapport for Molde kommune per 1. tertial 2019
34/19 Økonomirapport for første tertial 2019 - Moldebadet KF
35/19 Økonomirapport for Molde Eiendom KF 04-19
36/19 Tertialrapport 1. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF
37/19 Renovering av Molde kunstgressbane (KGB)
38/19 Sjøfronten - Snøsmelteanlegg med vannbåren varme
39/19 Flytting av brannøvingsområde i Årødalen - Korrigert investeringsramme
40/19 Gjengs leie i Molde kommune
41/19 Budsjettrevisjon drift for 2019
42/19 Revisjon investeringsbudsjett 2019
43/19 Moldebadet KF - Prosjekt automatisering og energieffektivisering
44/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS
45/19 Fabrikkvegen 4,6,8 - videre prosess
46/19 Plan nr. 201709 - Detaljregulering for Åsledberget øst Sluttbehandling
47/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020-2028, kommunedelplan

Referatsaker
8/19 Fellesnemnda for nye Molde kommune - protokoll fra møte 22.02.2019


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00