Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 5/19
Tid og sted: 16.05.2019 kl. 17:00 - Kommunestyret - møteinnkalling i tre deler
Møtedokumenter

Politiske saker
21/19 Årsmelding for Molde ungdomsråd 2018/2019
22/19 Molde kommunes årsrapport for 2018
23/19 Moldebadet KFs årsrapport for 2018
24/19 Molde Eiendom KFs årsrapport for 2018
25/19 Molde Vann og Avløp KFs årsrapport for 2018
26/19 Molde Havnevesen KFs årsrapport for 2018
27/19 Molde kommunale pensjonskasses årsrapport for 2018
28/19 Detaljregulering for gravlund, Røbekk. Plannr 201610. Sluttbehandling
29/19 Husleie på Nobel
30/19 Sider AS - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020
31/19 Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune
32/19 Nyvalg til Molde forliksråd for perioden frem til 31.12.2020

Referatsaker
5/19 Kontrollutvalget i Molde - protokoll fra møte 18.3.2019
6/19 Kontrollutvalget i Molde - protokoll fra møte 2.5.2019
7/19 Fellesnemnda for nye Molde kommune - protokoll fra møte 28.11.2018

Interpellasjoner
2/19 Interpellasjon fremsatt av Kim Thoresen-Vestre vedrørende kommunal flaggdag 8. mars

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00