Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 1/19 Molde kommunestyre
Tid og sted: 14.02.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
1/19 Kontrollutvalget - årsmelding for 2018
2/19 Prosjekt nr. 2759 Barnas Hus - Sluttoppgjør og byggeregnskap
3/19 Prosjekt nr. 5106 Kulturskole - Sluttoppgjør og byggeregnskap
4/19 Prosjekt nr. 2065 Vågsetra skole- Sluttoppgjør og byggeregnskap
5/19 Rival flerbrukshall - søknad om kommunal garanti og tilskudd
6/19 Molde Rytterklubb - søknad om kommunal garanti til nytt rideanlegg
7/19 Søknad om fritak for eiendomsskatt på studentboliger - Studentsamskipnaden
8/19 Eldrerådets årsrapport for 2018
9/19 Sjøfronten 1 - Godkjenning av ny kostnadsramme
10/19 Plan nr. 201717 - Detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset - Sluttbehandling
11/19 Plan nr. 201802 - Detaljregulering for Kometvegen 7 - Sluttbehandling

Referatsaker
1/19 Oppfordring til kommunestyret - rapportering på fremdrift i investeringsprosjekt
2/19 Kontrollutvalget i Molde - protokoll fra møte 5.12.2018
3/19 Kontrollutvalget i Molde - protokoll fra møte 15.1.2019

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00