Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 13/19 Molde formannskap
Tid og sted: 17.09.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
71/19 Taksering for eiendomsskatt i Nye Molde kommune
72/19 Nytt pasientvarslingsanlegg på Bergmo omsorgssenter
73/19 Overføring av Molde kommunes eierandel i tribunebygget i Molde idrettspark, til Møre og Romsdal idrettskrets
74/19 Utforming og drift av idrettsbaner i Molde kommune. Håndtering av plastholdig løst fyllmateriale .
75/19 Ungdomskvartalet - ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor i ett
76/19 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer - godkjenning
77/19 Plannr. 201805 - Detaljregulering for Cap Clara - RA1Sluttbehandling
78/19 Detaljregulering Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16 - plan nr 201702
79/19 Detaljregulering Fv64 - kryssutbedring Årødalen, plan nr. 201707 - Sluttbehandling
80/19 Høringssvar til Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om bruk av innfyll i kunstgressbaner
81/19 Skatteinngang for august 2019
82/19 Innbetaling av egenkapitaltilskudd til Molde Kommunale Pensjonskasse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00