Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 10/19 Molde formannskap
Tid og sted: 11.06.2019 kl. 12:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
46/19 Økonomi og finansrapport for Molde kommune per 1. tertial 2019
47/19 Økonomirapport for første tertial 2019 - Moldebadet KF
48/19 Økonomirapport for Molde Eiendom KF 04-19
49/19 Tertialrapport 1. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF
50/19 Renovering av Molde kunstgressbane (KGB)
51/19 Sjøfronten - Snøsmelteanlegg med vannbåren varme
52/19 Flytting av brannøvingsområde i Årødalen - Korrigert investeringsramme
53/19 Gjengs leie i Molde kommune
54/19 Budsjettrevisjon drift for 2019
55/19 Revisjon investeringsbudsjett 2019
56/19 Moldebadet KF - Prosjekt automatisering og energieffektivisering
57/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS
58/19 Fabrikkvegen 4,6,8 - videre prosess
59/19 Plan nr. 201709 - Detaljregulering for Åsledberget øst Sluttbehandling
60/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020-2028, kommunedelplan
61/19 Søknad om dispensasjon for utbygging av turveg, gnr. 29 bnr. 5. Moldemarka - Hindalen. Molde kommune
62/19 Høring - forslag til endringer i barnehageloven - ny regulering av private barnehager
63/19 Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 2018
64/19 Skatteinngang for mai 2019


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00