Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 16/19 Molde formannskap
Tid og sted: 05.11.2019 kl. 12:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
83/19 Økonomi- og finansrapporter for Molde kommune per 2. tertial 2019
84/19 Moldebadet KF - økonomirapport 2. tertial 2019
85/19 Økonomirapport fra Molde Eiendom KF 08-19
86/19 Tertialrapport 2. tertial 2019 - Molde Vann og Avløp KF
87/19 Budsjettrevisjon drift II for 2019
88/19 Utbyggingsområde Meekelva - Djupdalen - Endring av inngåtte avtaler
89/19 Kvalitetsmelding for grunnskolen og voksenopplæring i Molde kommune 2018/2019
90/19 Høring - innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm
91/19 Kviltorp Mat AS - søknad om salgsbevilling gr. 1 for Bunnpris Kviltorp
92/19 Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 02/2019
93/19 Securitas kontrollrapport for salgsbevilling 02/2019
94/19 Skatteinngang for september 2019
95/19 Molde kommunes kulturpris 2019


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00