Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 3/19 Molde formannskap
Tid og sted: 05.02.2019 kl. 12:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter

Politiske saker
8/19 Sjøfronten 1 - Godkjenning av ny kostnadsramme
9/19 Søknad om fritak for eiendomsskatt på studentboliger - Studentsamskipnaden
10/19 Molde Rytterklubb - søknad om kommunal garanti til nytt rideanlegg
11/19 Prosjekt nr. 5106 Kulturskole - Sluttoppgjør og byggeregnskap
12/19 Ny organisering av legevakten i Romsdal og legevaktpilot
13/19 Plan nr. 201717 - Detaljregulering for deler av N_1 og O_1 på Hjelset - Sluttbehandling
14/19 Plan nr. 201802 - Detaljregulering for Kometvegen 7 - Sluttbehandling

Referatsaker
1/19 Rapport liggedøgn 2018

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00