Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 12/19 Molde formannskap
Tid og sted: 03.09.2019 kl. 12:00 - Formannskapssalen, rådhuset
Møtedokumenter


Referatsaker
17/19 Økonomirapport for Molde kommune per 30.6.2019
18/19 Rapport liggedøgn pr 23.08.19
19/19 Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr august 2019.

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 944020977, Kommunenr
Konto: Bankkontonr.:4212.05.46192