Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 3/19 Kommunestyret for nye Molde kommune
Tid og sted: 19.12.2019 kl. 10:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
33/19 Reglement for kontrollutvalget i Molde 2019-2023
34/19 Eiendomsskatt 2020
35/19 Marginavsetning i skatteregnskapet
36/19 Gebyrregulativ renovasjon 2020
37/19 Gebyrregulativ vann-, avløps- og slamtjenester 2020
38/19 Samarbeidsavtale og deltakeravtale - Molde kommunale legevakt
39/19 Vaksinering av russ mot hjernehinnebetennelse
40/19 Harmonisering av årlig justeringstidspunkt for sosialhjelpssatser
41/19 Aksjeutbytte fra Istad AS og Nesset kraft AS
42/19 Budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023
43/19 Beredskapsplan for Molde kommune
44/19 Moldebadet - driftsform i nye Molde kommune
45/19 Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset og vedtekter for Kraftfondet i Molde kommune
46/19 Selskapsavtale Molde og Romsdal Havn IKS
47/19 Selskapsavtale og deltakeravtale GassROR IKS
48/19 Selskapsavtale Interkommunal arkiv for Møre og Romsdal IKS
49/19 Selskapsavtale og renovasjonsforskrift - RIR
50/19 Ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS
51/19 Valg av administrasjonsutvalg i Molde kommune for perioden 2019-2023
52/19 Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023
53/19 Valg av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023
54/19 Valg av medlem og varamedlem til styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - perioden 2019-2023
55/19 Valg av styre for Mardølafondet og utviklingsfondet for indre Nesset
56/19 Valg til representantskap og styre til Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) for perioden 2019-2023
57/19 Valg til representantskap og styre til Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2019-2023
58/19 Valg til representantskapet i interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) for perioden 2019-2023
59/19 Valg til Kirkelig fellesråd for perioden 2019-2023
60/19 Valg til stiftelsen Bjørnsonfestivalen for perioden 2019-2023
61/19 Valg av politikerkontakter til Molde ungdomsråd
62/19 Valg til Molde kommunes stiftelse for sosiale formål for perioden 2019-2023
63/19 Valg av representanter til styre og årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
64/19 Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker
65/19 Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand - opphevelse og omgjøring av vedtak i Nesset kommunestyre 23.05.19
66/19 Aksjekjøpsavtale
67/19 Kjøp av aksjer i Istad AS

Referatsaker
1/19 Kontrollutvalget i Molde kommune - protokoll fra møte 19.11.2019


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00