Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 2/19 Kommunestyret for nye Molde kommune
Tid og sted: 14.11.2019 kl. 16:00 - Kommunestyresalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
11/19 Reglement for politiske organ i Molde kommune
12/19 Delegeringsreglement Molde kommune
13/19 Valg av kommunevåpen
14/19 Valg av målform og administrasjonsspråk
15/19 Vigsler i Molde kommune
16/19 Støtte til politiske partier
17/19 Kommunens bygg- og baneleie, tilskuddsordninger og salg av tjenester til frivillige lag og organisasjoner.
18/19 Harmonisering elevpriser Nye MK kulturskole
19/19 Gebyrregulativ for Geodata 2020
20/19 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2020
21/19 Gebyrregulativ for plansaker 2020
22/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - nye Molde kommune
23/19 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, gjeldende fra 01.01.2020
24/19 Vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal
25/19 Selskapsavtale Nordmøre og Romsdal Brann IKS
26/19 Presisering for videreføring av forliksråd for Aukra og Midsund i 2020
27/19 Generell fullmakt til å representere Molde kommune i selskap hvor kommunen har interesser
28/19 Valg av styre til Molde kommunale pensjonskasse for perioden 2020 - 2023
29/19 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - valg av representanter for perioden 2019-2023
30/19 Dovrefjell nasjonalparkstyre - valg av representanter for perioden 2019-2023
31/19 Valg til Molde International Jazz Festivals styrende organer for perioden 2020-2023
32/19 Kommunalt eierskap i Istad AS - mandat for videre prosess

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00