Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 1/19 Formannskapet for nye Molde kommune
Tid og sted: 05.11.2019 kl. 16:00 - Formannskapssalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
1/19 Reglement for politiske organ i Molde kommune
2/19 Delegeringsreglement Molde kommune
3/19 Valg av kommunevåpen
4/19 Valg av målform og administrasjonsspråk
5/19 Vigsler i Molde kommune
6/19 Støtte til politiske partier
7/19 Kommunens bygg- og baneleie, tilskuddsordninger og salg av tjenester til frivillige lag og organisasjoner.
8/19 Harmonisering elevpriser Nye MK kulturskole
9/19 Gebyrregulativ for Geodata 2020
10/19 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2020
11/19 Gebyrregulativ for plansaker 2020
12/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - nye Molde kommune
13/19 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, gjeldende fra 01.01.2020
14/19 Vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal
15/19 Selskapsavtale Nordmøre og Romsdal Brann IKS
16/19 Presisering for videreføring av forliksråd for Aukra og Midsund i 2020
17/19 Generell fullmakt til å representere Molde kommune i selskap hvor kommunen har interesser
18/19 Valg av styre til Molde kommunale pensjonskasse for perioden 2020 - 2023
19/19 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - valg av representanter for perioden 2019-2023
20/19 Dovrefjell nasjonalparkstyre - valg av representanter for perioden 2019-2023
21/19 Valg til Molde International Jazz Festivals styrende organer for perioden 2020-2023

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00