Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 3/19 Formannskapet for nye Molde kommune
Tid og sted: 03.12.2019 kl. 16:00 - Formannskapssalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
27/19 Eiendomsskatt 2020
28/19 Marginavsetning i skatteregnskapet
29/19 Gebyrregulativ renovasjon 2020
30/19 Gebyrregulativ vann-, avløps- og slamtjenester 2020
31/19 Samarbeidsavtale og deltakeravtale - Molde kommunale legevakt
32/19 Vaksinering av russ mot hjernehinnebetennelse
33/19 Aksjeutbytte fra Istad AS og Nesset kraft AS
34/19 Budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023
35/19 Beredskapsplan for Molde kommune
36/19 Spillemidler 2020 - Prioritering av årets søknader
37/19 Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset og vedtekter for Kraftfondet i Molde kommune
38/19 Selskapsavtale Molde og Romsdal Havn IKS
39/19 Selskapsavtale og renovasjonsforskrift - RIR
40/19 Utvikling av Macé-senteret - intensjonsavtale
41/19 Valg av administrasjonsutvalg i Molde kommune for perioden 2019-2023
42/19 Valg av eldreråd for perioden 2019 - 2023
43/19 Valg av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023
44/19 Valg av medlem og varamedlem til styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - perioden 2019-2023
45/19 Valg av styre for Mardølafondet og utviklingsfondet for indre Nesset
46/19 Valg til representantskap og styre til Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) for perioden 2019-2023
47/19 Valg til representantskap og styre til Krisesenteret for Molde og omegn IKS for perioden 2019-2023
48/19 Valg til representantskapet i interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) for perioden 2019-2023
49/19 Valg til Kirkelig fellesråd for perioden 2019-2023
50/19 Valg til stiftelsen Bjørnsonfestivalen for perioden 2019-2023
51/19 Valg av politikerkontakter til Molde ungdomsråd
52/19 Valg til Molde kommunes stiftelse for sosiale formål for perioden 2019-2023
53/19 Valg av representanter til styre og årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
54/19 Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00