Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 4/19 Drift- og forvaltningsutvalget
Tid og sted: 08.04.2019 kl. 15:00 - Formannskapssalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
16/19 Medly Food - Q.S.F. AS - Søknad om skjenkebevilling
17/19 Sider AS - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020
18/19 Sykefraværsrapport for Molde kommune 2018
19/19 10-FAKTOR 2018
20/19 Brukerundersøkelser 2019
21/19 Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede
22/19 Økonomirapport for Molde kommune per 28. februar 2019
23/19 Rapport liggedøgn pr.mars 2019
24/19 Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr mars 2019.
25/19 Skatteinngang for februar 2019

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 944020977, Kommunenr
Konto: Bankkontonr.:4212.05.46192