Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Møte 7/19 Drift- og forvaltningsutvalget
Tid og sted: 02.09.2019 kl. 15:00 - Formannskapssalen, Molde rådhus
Møtedokumenter

Politiske saker
39/19 Fuzzy Molde AS - Søknad om skjenkebevilling
40/19 Søknad om tilskudd gjennom tilskuddsordningen for bygg og anlegg pr. august 2019
41/19 Endring av 8 vegnavn i nye Molde kommune
42/19 Navning av veg på Bolsøya
43/19 Økonomirapport for Molde kommune per 30.6.2019
44/19 Rapport liggedøgn pr 23.08.19
45/19 Kostnadsutvikling pleie og omsorg pr august 2019.
46/19 Skatteinngang for juli 2019.


Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 944020977, Kommunenr
Konto: Bankkontonr.:4212.05.46192