Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 12
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 23
6
15
12
Drift- og forvaltningsutvalget 22
19
19
16
14
11
3
1
5
10
Eldrerådet 5
5
9
7
4
9
3
26
1
5
3
Fellesnemnda Nye Molde kommune 8
31
28
25
20
26
31
28
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd 30
13
13
3
9
20
Formannskapet som valgstyre 29
9
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 16
30
13
27
13
3
17
2
15
29
12
3
11
9
23
6
20
4
18
Molde kommunestyre 8
15
19
24
21
20
18
15
20
Molde ungdomsråd 18
15
22
19
24
14
6
4
8
13
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune 4
23
20
25
15
12
Plan- og utviklingsutvalget 23
6
20
6
20
10
24
8
22
5
19
21
4
18
2
16
30
13
27
11
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1
1
12
3
7
13
4
8
6
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 10
6
13
23
18
29
20
12
1
14
12
Styret for Molde Vann og avløp KF 31
7
18
4
4
29
8
29
28
Styret for Moldebadet KF 18
8
17
26
29
19
22
Styret for ROR-IKT 7
15
13
6
5
3
5
Valgkomiteen
Valgstyret for nye Molde kommune 28
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125