Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 7
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 13
Drift- og forvaltningsutvalget 23
20
20
10
8
12
21
25
16
6
4
Eldrerådet 6
13
3
8
12
4
9
6
4
Fellesnemnda Nye Molde kommune 28
30
28
3
6
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd 21
14
21
Formannskapet som valgstyre 7
30
14
22
13
3
24
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 24
7
21
7
21
18
2
16
30
14
27
22
5
19
3
24
7
21
5
Molde kommunestyre 16
23
20
18
22
14
19
16
14
Molde ungdomsråd 12
16
30
20
18
15
7
12
16
7
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 17
31
14
28
14
28
11
25
9
23
6
20
29
12
26
17
31
14
28
12
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9
9
6
11
15
7
5
9
7
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 18
15
15
19
2
1
27
18
3
15
13
Styret for Molde Vann og avløp KF 8
19
31
30
20
30
13
Styret for Moldebadet KF 17
16
18
23
12
2
7
Styret for ROR-IKT 1
1
3
7
6
4
6
Valgkomiteen 15
7
30
3
30
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125