Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 26
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune
Drift- og forvaltningsutvalget 25
29
4
9
13
22
29
26
24
28
19
Eldrerådet 8
7
11
9
13
5
3
7
5
Fellesnemnda Nye Molde kommune
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd 26
15
13
27
Formannskapet som valgstyre 8
13
11
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 26
9
23
8
29
13
26
10
30
15
28
23
13
27
11
25
15
29
20
Molde kommunestyre 18
17
21
19
23
15
6
10
15
Molde ungdomsråd 14
4
17
14
19
9
1
6
10
8
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 19
2
16
1
15
5
19
3
24
7
21
30
20
18
8
22
6
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11
10
7
12
16
25
29
27
17
1
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 17
16
20
18
14
22
14
21
5
9
7
Styret for Molde Vann og avløp KF 11
20
14
31
21
17
14
Styret for Moldebadet KF 12
31
26
22
10
3
8
Styret for ROR-IKT 3
6
19
2
5
2
7
Valgkomiteen 28
3
11
28
7
20
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125