Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune
Drift- og forvaltningsutvalget 26
23
23
4
1
31
28
26
23
14
Eldrerådet 9
16
20
18
15
7
19
23
14
Fellesnemnda Nye Molde kommune
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd 23
Formannskapet som valgstyre 20
21
5
19
2
15
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 20
3
17
3
24
7
21
5
19
2
8
23
18
1
15
29
13
27
10
24
15
Molde kommunestyre 12
19
16
21
18
3
15
12
17
Molde ungdomsråd 22
26
26
23
21
11
10
15
5
10
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 27
10
24
17
24
14
28
12
26
9
23
25
8
22
6
20
3
17
8
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5
26
23
13
11
27
17
22
19
10
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 11
18
29
27
24
2
22
11
16
Styret for Molde Vann og avløp KF 11
15
27
26
23
19
2
Styret for Moldebadet KF 13
26
19
27
10
1
Styret for ROR-IKT 4
4
6
17
13
2
7
4
Valgkomiteen 24
25
29
4
2
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125