Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 14
28
29
18
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune
Drift- og forvaltningsutvalget 27
24
31
5
2
1
6
3
17
1
Eldrerådet 10
10
7
12
16
15
20
17
1
Fellesnemnda Nye Molde kommune
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd
Formannskapet som valgstyre 28
29
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 14
28
11
25
11
25
8
29
13
27
10
24
19
2
16
7
21
4
18
2
Molde kommunestyre 13
20
24
22
19
11
16
13
11
Molde ungdomsråd 14
25
18
29
3
11
16
13
11
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 7
21
4
18
4
18
1
22
6
20
3
17
26
9
30
14
28
11
25
9
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13
10
15
12
18
23
13
8
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 12
31
23
21
18
10
15
12
10
Styret for Molde Vann og avløp KF 5
1
28
27
24
27
19
Styret for Moldebadet KF 18
2
20
25
6
Styret for ROR-IKT 10
3
22
3
Valgkomiteen 20
6
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125