Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune
Drift- og forvaltningsutvalget 28
25
18
15
13
10
2
7
4
2
Eldrerådet 4
11
8
3
16
14
11
18
2
Fellesnemnda Nye Molde kommune
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd
Formannskapet som valgstyre 15
29
5
16
14
25
3
10
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 15
29
12
5
19
2
16
30
14
28
11
25
20
3
17
8
22
5
19
3
Molde kommunestyre 14
21
25
23
20
12
17
14
12
Molde ungdomsråd 15
12
3
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 22
5
26
12
9
23
7
21
4
18
27
10
24
15
29
12
26
10
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4
11
15
6
3
16
14
11
9
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013 30
13
11
Styret for Molde Vann og avløp KF 6
17
27
23
30
20
Styret for Moldebadet KF 28
4
30
29
26
7
Styret for ROR-IKT
Valgkomiteen 9
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125