Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune
Drift- og forvaltningsutvalget 30
27
19
27
16
14
4
20
17
8
12
3
Eldrerådet 30
5
16
21
18
3
8
5
3
Fellesnemnda Nye Molde kommune
Formannskapet for nye Molde kommune
Formannskapet som klagenemnd
Formannskapet som valgstyre 9
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
Kommunestyret for nye Molde kommune
Molde formannskap 17
31
14
6
20
10
24
8
22
5
19
21
4
18
9
23
6
20
4
Molde kommunestyre 9
15
26
24
21
13
25
15
13
Molde ungdomsråd
Partssammensatt utvalg for nye Molde kommune
Plan- og utviklingsutvalget 24
7
28
13
27
17
15
29
12
26
28
11
25
16
30
13
27
11
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30
5
16
21
18
3
1
5
3
Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013
Styret for Molde Vann og avløp KF 14
28
30
29
26
26
Styret for Moldebadet KF 4
6
6
Styret for ROR-IKT
Valgkomiteen
Valgstyret for nye Molde kommune
Valgutvalg for nye Molde kommune
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf: 71 11 10 00
Org.nr.: 921 221 967, Kommunenr 1506
Konto: Bankkontonr.:1506 28 95125